Od:      ČSTPS

Komu:  TJ/SK, oddíly a sporty

Věc:     Svolání VH ČSTPS

Praha, 8. srpna 2013

Vážení představitelé TJ/SK, oddílů a sportů,

v zájmu nastolení jednoty ve sportu tělesně postižených svolávám VH ČSTPS na sobotu dne 7. září 2013 na 10.00 hod - Masarykova kolej, SÚZ ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice . Hlavním bodem programu bude sloučení ČSTPS a ČATHS a není tudíž třeba zdůrazňovat důležitost této valné hromady.

Odhadovaná doba trvání VH ČSTPS je 10.00 – 12.00 hod. Ve stejnou dobu by se měla konat VH ČATHS. V případě odsouhlasení některého z návrhů Smlouvy o fúzi bude od 13.00 hod následovat VH Nástupnického sdružení.

Na procesu sloučení jsme pracovali od listopadu 2011 a intenzivně za účasti právních zástupců od dubna 2013. Na jednáních bylo dohodnuto, že prvním rámcem pro sloučení bude Nový občanský zákoník (NOZ). V příloze zasílám Společné oznámení ČSTPS a ČATHS o fúzi.

Ani přes intenzivní jednání se nepodařilo dojít ke shodě na textu Smlouvy o fúzi a valným hromadám obou sdružení budou tudíž předkládány dvě verze, jedna za ČSTPS a jedna za ČATHS.

Aby ke sloučení došlo, je nutné, aby VH obou sdružení schválili jednu verzi Smlouvy o fúzi. Pokud k takovému schválení dojde, bude se bezprostředně po skončení VH ČSTPS konat VH Nástupnického sdružení, která bude schvalovat stanovy a volit nové představitele. Aby vůbec došlo k nějakému posunu v jednání, přistoupil ČSTPS na variantu, že Nástupnickým sdružením bude ČATHS se změněným názvem a představiteli zvolenými již delegáty obou původních sdružení.

Dnešní den, je dle zákonné lhůty odsouhlaseného právního rámce tj. NOZ posledním dnem kdy je nutné zpřístupnit všem členům sdružení, kterých se fúze týká dokumenty požadované dle §278 NOZ. Veškeré tyto dokumenty ČSTPS byly ČATHS zaslány, naleznete je v přílohách a budou zveřejněny na webu ČSTPS. Od ČATHS jsme zatím obdrželi pouze Společné oznámení o fúzi. Žádné další dokumenty ČATHS nedodala.

Mandátní formulář TJ/SK, oddílů a sportů na VH ČSTPS vám zasílám. Počítejte prosím s návratkou do 28. srpna 2013. Další dokumenty nezbytné pro průběh VH ČSTPS vám včas zašlu.

Všechny dokumenty jsou též zveřejněny na webových stránkách www.cstps.cz, v případě nejasností mne kontaktujte mailem Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo telefonicky 602 179 011.

S pozdravem

 

Radka Kučírková, místopředsedkyně ČSTPS

 

 

V příloze naleznete:

Dokumenty týkající se fúze

 

Společné oznámení

CSTPS-CATHS_Spolecne-oznameni-o-fuzi.pdf

ČATHS nejprve odsouhlasila text Společného oznámení, nicméně po rozeslání byl ze strany ČATHS změněn.

Zprávu o hospodářských a právních důvodech a důsledcích fúze

CSTPS_Zprava-hospodarske-pravni-duvody-fuze.pdf

Smlouvu o fúzi

CSTPS_Smlouva-fuze.pdf

Přílohu č. 1 – účetní závěrku ČSTPS k 30. 6. 2013

CSTPS_Priloha-c-1_Ucetni-zaverka-CSTPS-k-30-6-2013.pdf

Přílohu č. 3 – přehled smluv ČSTPS

CSTPS_Priloha-c-3_Prehled-smluv-CSTPS.pdf

Přílohu č. 5 – seznam členů ČSTPS

CSTPS_Priloha-c-5_Seznam-clenu-CSTPS.pdf

Přílohu č. 7 – stanovy Nástupnického sdružení

CSTPS_Priloha-c-7_Stanovy-Nastupnickeho-sdruzeni.pdf

Zpráva Auditora

CSTPS_Zprava-auditora.jpg

Program

file icon pdf VH_2013_Program.pdf

Jednací řád

file icon pdf VH_2013_Dokumenty_Jednaci-rad.pdf

 

Dokument k VH ČSTPS

Mandátní formulář

VH_2013_Dokumenty_Mandatni-formular.doc

 

Usnesení VHS 2013
file icon pdf
VH_2013_Dokumenty_Zapis-usnesení.pdf

 


 

Návrh ČATHS

Vážení,

zasíláme Společné oznámení o fúzi ČATHS a ČSTPS a přikládáme podklady doplňující zveřejnění konání členské schůze nástupnického sdružení.

a) návrh smlouvy o fúzi

b) stanovy nástupnického spolku

c) výkaz majetku a závazků ne starší než šest měsíců

d) zpráva vysvětlující hospodářské i právní důvody a důsledky fúze

Tyto podklady a oznámení budou rovněž zveřejněny na webových stránkách ČATHS.

S pozdravem

V.Zapletal

 

Přílohy:


CATHS-Spolecne_oznameni-o-fuzi_CATHS_CSTPS_zmena.pdf

CATHS_Navrh_Smlouva o fuzi.pdf

CATHS_Navrh_Stanovy nastupnickeho sdruzeni.pdf

CATHS_predbezna rozvaha k 130630.pdf

CATHS_predbezna vysledovka k 130630.pdf

CATHS_Zpráva o hospodářských a právních důvodech fúze ČATHS a ČSTPS.pdf