Valná hromada ČSTPS

Výsledky voleb Valné hromady ČSTPS z 8. května 2010

Tisková zpráva

Představitelé Českého svazu tělesně postižených sportovců zvoleni na sobotní valné hromadě svazu Praha, 11. května 2010. 

V sobotu byl na Valné hromadě ČSTPS v Praze na Strahově zvolen nový Výbor svazu a kontrolní orgán. Předsedou se stal velkou většinou hlasů (69 ze 77 možných) dosavadní předseda Jan Nevrkla. Do Výboru svazu byli zvoleni dosavadní místopředsedkyně Radka Kučírková a tři nové tváře. Členy výboru se stali jeden z iniciátorů lyžování vozíčkářů (monoski), šéf Centra handicapovaných lyžařů Marek Dušek. Dále dlouholetý sportovec svazu s reprezentační úrovní ve stolním tenisu a zkušený manažer ze sféry neziskového sektoru Jaromír Němec. Sportovce ve svazu bude reprezentovat též David Lukeš, který je hlavním tahounem rozvoje vozíčkářského rugby určeného sportovcům s velmi těžkým poúrazovým postižením – kvadruplegikům. Do Kontrolní a revizní komise (KRK) byly zvoleny dvě ženy a jeden muž. Na činnost svazu budou v následujícím období dohlížet MUDr. Miroslav Havrda, který jako lékař působí u stolního tenisu a v letech 2001 – 2005 byl i členem Výboru svazu. Renata Hlavinková, jejíž profesí je vedení účetnictví v neziskovém sektoru a je maminkou jednoho z úspěšných sportovců svazu, finalisty z MS 2006 v plavání Tomáše Hlavinky. Na trio doplnila komisi volba Ivy Zemkové, ekonomka, předsedkyně České federace hokeje na elektrických vozících a hráčka tohoto kolektivního sportu určeného lidem s vůbec největším rozsahem tělesného postižení. Nad řádným průběhem Valné hromady bděla právní zástupkyně ČSTPS Mgr. Hedvika Hartmanová, která svaz zastupovala ve sporu o členství s Českým paralympijským výborem.