Valná hromada 2007

19.října 2007, sál Morava, pavilon A3, BVV, Veletrhy Brno


Zápis z VH ČSTPS

071010 VH 07_Usneseni VH 2005_kontrola plneni .pdf 27,026 kB 
071018 VH 07_KRK_Zprava.pdf 43,524 kB 
071019 VH 07_Mandatova komise_Zprava.pdf 18,214 kB 
071019 VH 07_Stanovy_navrhy zmen.pdf 22,342 kB 

Program valné hromady

13:00 – 13:45 hod Prezence

14:00 – 15:30 hod Jednání valné hromady svazu (VHS) – I.blok

Zahájení

Procedurální část:
– volba pracovního předsednictva a mandátové komise 
– schválení jednacího řádu a programu VHS 
– schválení zapisovatelů a ověřovatelů zápisu z VHS

Zprávy:

  • Zpráva o činnosti VS za předchozí období
  • Zpráva o hospodaření (2005, 2006)
  • Účetní závěrka 2005, 2006
  • Plnění usnesení z VHS 2005

Diskuse a schválení přednesených zpráv 

15:30 - 16:00 Přestávka

16:00 - 18:00 Jednání valné hromady svazu (VHS) – II.blok
Informace o sporu v paralympijském hnutí

  • soudní řízení
  • postoj mezinárodních institucí
  • jednání s domácími institucemi

Postoj vedení svazu k současnému stavu a doporučení členům Návrhy usnesení VHS a jejich schválení

18.00 Ukončení VHS