• zapojit co největší počet osob s tlesným postižením do pravidelné sportovní činnosti

  • rozvíjet sport pro osoby s tělesným postižením na všech úrovních od rekreační až po vrcholovou

  • zlepšit fyzickou kondici osob s tělesným postižením

  • minimalizovat zdravotní postižen

  • zajistit odpovídající rehabilitac

  • podpořit sociální interakci osob s tělesným postižením

  • zvýšit povědomí o sportu tělesně postižených mezi nepostiženou populací

  • minimalizovat postižení z pohledu vlastního vnímání

  • zajistit optimální podmínky pro provozování široké nabídky sportů na celém území ČR prostřednictvím sportovních klubů, TJ a oddílů sdružených v ČSTPS

  • zajistit podmínky pro kvallitní rerezentaci ČR na mezinárodních soutěžích

  • organizovat domácí i zahraniční soutěže na území ČR