201820142010200620011997

Volené orgány od 8. 5. 2018

Výbor svazu (VS)

Radka Kučírková, předsedkyně Jaromír Němec, místopředseda Jiří Pleško, místopředseda

Kontrolní a revizní komise (KRK)

Renata Hlavinková, předsedkyně Iva Zemková, členka Martin Císař, člen

Volené orgány od 8. 5. 2014

Výbor svazu (VS)

Radka Kučírková, předsedkyně Jaromír Němec, místopředseda Jiří Pleško, místopředseda

Kontrolní a revizní komise (KRK)

Jan Nevrkla, předseda Miroslav Havrda, zástupce předsedy Michal Bláha, (do 23. 2. 2018)

Volené orgány od 8. 5. 2010

Výbor svazu (VS)

Jan Nevrkla, předseda Radka Kučírková, pověřena vedení svazu od 1. 6. 2011 Jaromír Němec Marek Dušek David Lukeš

Kontrolní a revizní komise (KRK)

Miroslav Havrda Iva Zemková Renata Hlavinková

Volené orgány od 14. 5. 2005

Výbor svazu (VS)

Jan Nevrkla, předseda Radka Kučírková Michal Stark Martin Kudláček Zdeněk Škaroupka Jolana Matoušková Petr Kumstát

Kontrolní a revizní komise (KRK)

Martin Císař Robert Schneider Vladimír Kadlík

Volené orgány od 19. 5. 2001

Výbor svazu (VS)

Libor Šnajdr, předseda do 2001 Lubomír Jančura, pověřen vedením svazu od 2001 Jan Nevrkla Roman Gronský Miroslav Havrda Michal Stark Štefan Danko Zdeněk Škaroupka Radka Kučírková

Kontrolní a revizní komise (KRK)

Zbyněk Švehla Lenka Hegerová Radim Kozlovský

Volené orgány od 22. 3. 1997

Výbor svazu (VS)

Libor Šnajdr, předseda Martin Kovář, do roku 1998 Lubomír Jančura Jaroslav Křeček Jiří Daněk Vojtěch Vašíček Roman Gronský

Kontrolní a revizní komise (KRK)

Milan Kožušník Jan Nevrkla Jaroslav Pauer

K orgánům svazu se mohou členové svazu obracet prostřednictvím sekretariátu svazu tj. e-mail: cstps|at|cstps.cz

Výbor svazu schválil vizi, poslání a cíle ČSTPS v kontextu s aktuální situací v Českém paralympijském hnutí. S textem vyjádřili souhlas i členové KRK ČSTPS. Související usnesení z předchozích valných hromad ČSTPS