S Janem Nevrklou nejen o paralympiádě

Vozíčkář 2/2005Rozhovor s předsedou Janem Nevrklou
Hospodářské noviny, příloha Víkend, 11.3. 2005Vyhlášení nejlepších
sportovců ČSTPS - 17.2.2004


Prezentační CD
XII. LETNÍ PARALYMPIJSKÉ HRY ATÉNY 2004


webmaster
Český svaz tělesně postižených sportovců
Český svaz tělesně postižených sportovců
The Czech Sports Organisation for Physically Disabled

Tak jak to vlastně je?
Popis aktuální situace v ČPV a UZPS (další podklady budou průběžně doplňovány)
ČPV - Problematické body

Otevřený dopis Jana Nevrkly členům svazu
Prohlášení ČSTPS s průvodním emailem členům VG
Zápis ze schůzky na MŠMT z 2.12.
Výzvy ke společnému jednání s panem Janouchem
Zápis z mimořádného výkonného grémia z 9.12. bez účasti ČSTPS

Návrhy na nové stanovy ČPV - v rámci dohody na MŠMT o společném jednání a přípravě nových stanov připravili Jan Nevrkla a Radka Kučírková návrh nových stanov ČPV a hlavních tezí k jednání. Takto byly předány řediteli legislativního odboru MŠMT panu Šimůnkovi (jedná se o pracovní verzi, která měla být k jednání). Pan Janouch nikterak nereagoval a ČPV učinilo pouze úpravy ve směru vyšachování ČSTPS, přijetí asociace a některé kosmetické úpravy.
Tyto návrhy můžete porovnat se současnými a předchozími stanovami ČPV

ZPH Turín
R.Kučírková byla schválena na návrh STK lyžování a VS ČSTPS na VG ČPV dne 26.října 2004 vedoucí výpravy pro ZPH Turín 2006 (výňatek ze zápisu z VG ČPV).
    Na odeslané zápisy přípravné štábu pro ZPH pod vedením R.Kučírkové ČPV neodpovídal.
    Dne 29.března na VG ČPV byla R.Kučírková odvolána z funkce vedoucí výpravy pro ZPH Turín (viz odvolání z funkce) a jmenován byl profesionální pracovník ČPV David Šnajdr, který byl přihlášen na seminář vedoucích výprav dne 2.března 2005 (viz e-mail od střešní organizace IWAS).

Reakce na situaci
Jak lze vyřadit ČSTPS z UZPS?  • Volba předsedy, členů výboru a kontrolního orgánu na další
    čtyřleté období
  • Zpráva o činnosti a hospodaření 2003 - 2004
  • Další postup svazu v jeho úsilí o transformaci Českého
    paralympijského výboru
  • Financování svazu v rámci ČPV a UZPS
14. května 2005 - sobota, 10:00 - 18:00 hod, Hotel Diplomat, Praha 6 – Dejvice
Valnou hromadu dle stanov svolává a na delegáty se těší jménem celého výboru svazu výkonný předseda Jan Nevrkla