Problematické body současného uspořádání Českého paralympijského výboru

Výbor svazu konstatuje zásadní nedostatky a problematické body současného uspořádání ČPV viz níže. Ve spolupráci s legislativním odborem MŠMT jsou pověřeni F. Janouch a J. Nevrkla dojednáním návrhů změn stanov a z nich vyplývajících transparentních toků financování a uzavírání smluv uvnitř ČPV. Termín pro dokončení jednání je do poloviny ledna. S výsledkem a dalším postupem seznámí výbor svazu ČSTPS celou členskou základnu.
   
    Výčet zásadních výhrad ČSTPS

    Vzhledem k exponovanosti ČPV a popularitě, kterou paralympismus zejména po Letních paralympijských hrách v Aténách získal, to považujeme za jev významně devalvující renomé spolku a sportovců samotných. Požadujeme volby do orgánů transformovaného ČPV do konce června 2005 a zobrazení reálně dosahovaných výsledků v novém systému rozdělování státních i nestátních prostředků. oporu máme i na mezinárodní scéně, kde má IPC zájem na sladění stanov jednotlivých národních paralympijských výborů se stanovami IPC.
   
    Jan Nevrkla
výkonný předseda ČSTPS, šéf mise Českého paralympijského týmu do Atén
na základě mandátu výboru svazu ČSTPS ze dne 17.11. 2004

kontakt:
jan.nevrkla@kontaktbb.cz
mobil: 606 637 097


V Praze dne 24.11. 2004