Vyjádření Českého svazu tělesně postižených sportovců k pořadí Paralympionika roku

    Výbor Českého svazu tělesně postižených sportovců (ČSTPS) vydává jednomyslně schválené vyjádření k pořadí desítky nejlepších paralympijských sportovců. Pořadí bylo zpochybněno dne 4.prosince ve vysílání sportovní redakce ČT v pořadu BBS (zpracováno A.Tejkalovou a J.Bažantem).
    Vyhlášené pořadí plně respektuje kvalitu a úroveň jednotlivých výkonů. Klíčovým kritériem pro určení pořadí byl počet a kvalita medailí získaných na Letních paralympijských hrách (LPH) v Aténách. Doplňujícím bodování světových rekordů a obhajob medailí podle kritérií ČPV nadřadil výbor svazu získané medaile, aby umožnil rovnou soutěž i sportovcům bez možnosti vytvářet světové rekordy.

    Výbor ČSTPS určil pořadí svých sportovců nominovaných do desítky Paralympionika roku 2004 podle výsledků na Letních paralympijských hrách v Aténách. Na pořadí nejlepších sportovců svazu se jednomyslně shodnul celý osmičlenný výbor svazu ČSTPS. Sportovce podle pravidel navrhují a nominují svazy, počítají jim body podle kritérií Českého paralympijského výboru (ČPV) a podle dohody z výkonného grémia (VG) ČPV mohou uvnitř svých nominovaných sportovců změnit pořadí, pokud striktní bodový součet neodpovídá skutečné kvalitě výkonu.
    Prvenství M. Kováře a druhé místo V. Foltové bylo mimo diskusi. Na třetí místo bylo kandidátů více. J. Ježek, M. Stefanu a R. Běleš - zlato a stříbro
   
    M.Kniezková - zlato
    Podle kritérií Českého paralympijského výboru, která přiřazují každému výsledku bodovou hodnotu, by nejvíce bodů získala M. Kniezková se ziskem "pouze" jednoho zlata, ale s body za světový rekord a obhájenou zlatou. Výbor svazu se rozhodnul jednoznačně upřednostnit aktuálně získané medaile a kvalitu sportovního výkonu. Na třetí místo zařadil J. Ježka, který oproti M. Kniezkové získal stříbro navíc, závod na silnici vyhrál jako náročný dvojboj složený ze závodu jednotlivců a z časovky a v jeho třídě byla velká konkurence. Jeho výkon byl odborníky svazu ohodnocen výše než výkon R. Běleše (stejná kvalita medailí, menší konkurence v jeho třídě), M. Stefanu (zlato získal v soutěži družstev, v jednotlivcích stříbro). Jedna zlatá M. Kniezkové, byť ozdobená světovým rekordem, byla samozřejmě hodnocena níže než zlato a stříbro.
    Týden před vyhlášením dostali oba reportéři podrobné ústní vysvětlení od předsedy a místopředsedkyně svazu. Informaci o pořadí sportovců měli k dispozici i vedoucí sportů, kteří mají plnou pravomoc přenést ji ke sportovcům. O celém průběhu vývoje určení pořadí byla informována většina členů Českého paralympijského týmu na schůzce předcházející samotnému vyhlášení (2.prosince 2004 od 15:00 hod do 17.00 hod), kde bylo oznámeno pořadí sportovců v desítce včetně důvodů ČSTPS pro zařazení J. Ježka na třetí místo a zdůvodnění ve vztahu k dalším výše uvedeným sportovcům, kandidátům na třetí místo. V následné reportáži pak bylo uvedeno, že sportovci nebyli vůbec informováni, přestože se schůzky zúčastnila také A. Tejkalová, jako tisková mluvčí ČPT pro LPH Atény 2004.
    Do desítky se nedostali další ze tří paralympijských vítězů M. Kubala, B. Hlaváčková a M. Pipek. V desítce byla rozhodnutím výkonného grémia ČPV vyhlášená neslyšící sjezdařka P. Kurková, čtyřnásobná vítězka ME. K tomu došlo právě striktním lpěním VG ČPV na kritériích, které požadují zastoupení každého svazu sportovcem, který získá na ME, MS, paralympiádě nebo deaflympiádě (vrcholná soutěž neslyšících) jakoukoliv medaili.
    Tématem k úvaze je tedy zásadní změna kritérií, které budou zohledňovat především kvalitu sportovního výkonu a dají menší váhu pouze doplňujícím ohodnocením světových rekordů a obhajob medailí. Výbor svazu plně stojí za vyhlášeným pořadím a vyjadřuje nesouhlas s vyzněním reportáže J. Bažanta a A. Tejkalové. Naše rozhodnutí bylo vedeno právě myšlenkou na objektivní posouzení výkonů sportovců a rozhodně bychom nedokázali právě jim zdůvodnit proč by na třetím místě skončil sportovec s jednou zlatou, zatímco na 4.-10. místě sportovci s jedním zlatem a stříbrem.

   
   
    Jan Nevrkla
    výkonný předseda ČSTPS
   
V Praze 5.12. 2004