Vážení členové svazu,


    V současném uspořádání ČPV byla i na základě odborného posudku legislativního odboru Ministerstva školství shledána řada zásadních nedostatků. Na schůzce na MŠMT 2.12. byli pověřeni J. Nevrkla a F. Janouch vypracováním návrhu změn stanov a z nich vyplývajících principů pro financování na bázi transparentnosti. Zároveň mohou při shodě rozšířit pracovní tým. Chci, aby se jeho součástí stala místopředsedkyně svazu R. Kučírková. Nové uspořádání musí reflektovat skutečný obraz paralympismu v ČR a musí umožňovat velmi snadnou kontrolu všech zúčastněných subjektů. Jde o to, aby každý člen ČPV měl přehled o toku financí, systému uzavírání smluv a možnost vyjadřovat se prostřednictvím volených orgánů k činnosti ČPV.
    Na schůzce jsme se zavázali k nemedializování celé záležitosti do poloviny ledna, kdy bychom měli dojít k jasným závěrům. Prosím Vás o podporu úsilí celého výboru a mě jako pověřené osoby k vedení jednání. V této věci jsem až do poloviny ledna jedinou osobou, která je oprávněná se k celé záležitosti vyjadřovat. Prosím tedy všechny v zájmu uchování možnosti k nalezení shody s výkonným předsedou ČPV F. Janouchem, aby se zdrželi jakýchkoliv komentování celého problému zejména v médiích. Já se budu snažit vést jednání tak, aby jejich výsledek byl transparentní, o postupných krocích budu informovat výbor svazu a se závěrem seznámíme členskou základnu.
    ČSTPS oznámil před týdnem své vystoupení z ČPV, které je momentálně pozdržené až do doby vyřešení celého případu. Garance legislativního odboru MŠMT při jednání o změnách stanov je pro nás nyní dostatečnou zárukou. ČSTPS se tedy stále považuje za člena ČPV až do stanoveného termínu k vyřešení (polovina ledna). Další postup zvolíme podle výsledků jednání. Platnost problematických bodů obsažených v prohlášení stále trvá a při jednáních budu požadovat jejich narovnání. Do jednání vstupuji jménem výboru svazu a všech členů s vůlí dohodnout se na optimálním řešení pro všechny sportovce a pro rozvoj paralympijského sportu v ČR.
    Vaše vyjádření podpory našemu úsilí velmi přivítáme,
   
    S pozdravem
    Honza Nevrkla, předseda svazu
jan.nevrkla@kontaktbb.cz
mobil: 606 637 097