Turínské paralympijské klání v roce 2006 poznamenalo sloučení kategorií stojících, sedících i zrakově postižených lyžařů a přepočítávání výsledných časů z jednotlivých klasifikačních tříd prostřednictvím koeficientů. Zásah ze strany Mezinárodního paralympijského výboru přispěl k významnému zjednodušení sportu směrem k veřejnosti, ale zároveň logicky narostlo pole startujících.

Rozvoj sportu v České republice byl přerušen v roce 2005, kdy došlo k přesměrování finančních prostředků ze strany Českého paralympijského výboru do nově vzniklé České asociace tělesně postižených sportovců. Výsledkem této všem důvěrně známé kauzy je skutečnost, že z členské základny 13 klubů sdružujících 30 sjezdových lyžařů dnes ČSTPS disponuje jedním reprezentantem (M. Lidinský ukončil členství k 31. 12. 2017). Tuzemské lyžování tak postrádá novou generaci závodníků.

Od roku 2013 pak sportovci s tělesným postižením čerpají finanční podporu prostřednictvím Svazu lyžařů ČR. Finanční příspěvek ČSTPS na přípravu na právě skončené paralympijské hry oba reprezentanti z vlastního rozhodnutí nečerpali.