Český paralympijský výbor ani nás, ani náš svaz do dnešního dne neseznámil s nominačními kritérii, která musí plavci splnit, aby mohli být vybráni do týmu pro Letní paralympijské hry v Londýně.

Kvóta účastníků plaveckých soutěží přidělená České republice z Mezinárodního paralympijského výboru čítá tři místa pro muže a čtyři místa pro ženy. Kritéria Mezinárodního paralympijského výboru pro plavání splnili v ČR čtyři muži a šest žen ze čtyř sportovních svazů podle typu postižení. Vzhledem k tomu, že počet kandidátů nominace je vyšší než počet míst, která bude ČR moci obsadit, a vzhledem k tomu, že tito sportovci jsou z různých svazů, je nutné aby Český paralympijský výbor stanovil na základě čeho bude z deseti plavců vybírat sedm pro účast v Londýně. Stanovení nominačních kritérií pro sportovce usilující o nominaci na paralympijské hry je dle stanov přímo povinností Českého paralympijského výboru.

Ani my, ani náš Český svaz tělesně postižených sportovců, jsme do dnešního dne neobdrželi žádná kritéria pro nominaci do Londýna.

Český paralympijský výbor nám nesdělil, zda jsou nějaké povinné nominační závody; neurčil, jak se bude rozhodovat mezi plavci s přibližně stejnou výkonností; nebyli jsme pozváni na žádné reprezentační soustředění a nebyly na nás přiděleny finance.

Nepřidělení financí Českému svazu tělesně postižených sportovců v letech 2005 – 2010 odůvodňoval Český paralympijský výbor takzvaným vystoupením Českého svazu tělesně postižených sportovců z Českého paralympijského výboru. Tuto argumentaci vyvrátil pětiletý soud. Následné vyloučení Českého svazu tělesně postižených sportovců pro neplacení členských příspěvků označil soud za nezákonné a odporující dobrým mravům. Na náš svaz byla v důsledku sporu uvalena exekuce a ta se stala záminkou k nefinancování našeho svazu v roce 2011 a dodnes náš svaz nedostal kvůli tomu žádnou podporu z Ministerstva školství (peníze má dosud pouze na papíře). K nefinancování svazu používá Český paralympijský výbor podobně absurdní argumenty a postupy, jaké použil při vyloučení svazu pro neplacení členských příspěvků. Je jasné, že kdyby byla na straně Českého paralympijského výboru a Ministerstva školství vůle, mohl být náš svaz - a rozhodně my sportovci – financován při dodržení všech metodických pokynů a zákonů i během celého sporu a mohli bychom se i účastnit (nejen výše zmíněných) špičkových mezinárodních závodů.

Očekávali jsme omluvu za toto dlouholeté příkoří, kterému jsme byli neodůvodněně ze strany Českého paralympijského výboru vystaveni, a za samozřejmost jsme považovali, že Český paralympijský výbor bude vzhledem k naší dlouholeté diskriminaci usilovat o hladký průběh naší přípravy a umožnění nominace do Londýna. Opak je pravdou a Český paralympijský výbor pokračuje ve stejném přístupu jako v uplynulých sedmi letech. Naše nezařazení do soupisu výkonných sportovců z důvodu toho, že nemáme umístění ze soutěží, na které nás Český paralympijský výbor odmítnul nominovat, považujeme za vrchol absurdity a funkcionářské arogance.

Nominační kritéria nejsou něco, na co se mají ptát sportovci nebo svazy – nominační kritéria již měla být dávno zveřejněna (jde o povinnost Českého paralympijského výboru dle jeho stanov), měla být známa všem svazům a sportovcům nejpozději v roce 2010 a je dokladem (ne)fungování Českého paralympijského výboru, že tomu tak není dodnes, kdy je již uzavřeno rozdělování účastnických kvót pro jednotlivé země.

Vzhledem k tomu, že nám ani našemu svazu Český paralympijský výbor neumožnil do dnešního dne přístup k financím, nemohli jsme absolvovat odpovídající přípravu a Český paralympijský výbor nesplnil svoji povinnost stanovit nominační kritéria (nebo je ani nám ani našemu svazu nedělil), rezignujeme na snahu kvalifikovat se na Letní paralympijské hry 2012 a požádali jsme vedení našeho sportu, abychom byli prostřednictvím Českého svazu tělesně postižených sportovců vyňati z širšího soupisu pro vyřizování akreditací do Londýna. Nejsme jenom sportovci – jsme hlavně lidé a není nám jedno, v rámci jaké organizace bychom reprezentovali Českou republiku. Z tohoto důvodu jsme odmítli i vstup do České asociace tělesně handicapovaných sportovců, jejíž předseda má podle dokumentů Ústavu pro studium totalitních režimů doloženou spolupráci s StB. Tato organizace byla založena jako náhražka Českého svazu tělesně postižených sportovců a podmínkou pro účast na paralympiádě v Pekingu a na MS v Eindhovenu byl právě vstup do této organizace. To jsme odmítli, i když vstupem bychom si možná zajistili nominaci a dobré finanční podmínky. Ačkoliv bylo soudy shledáno, že Český svaz tělesně postižených sportovců nikdy nepřestal být členem Českého paralympijského výboru a odepření naší účasti na poslední paralympiádě a mistrovství světa bylo tudíž neopodstatněné, neuslyšeli jsme ani slovo omluvy nám sportovcům a máme tedy důvodné obavy, že naše účast v Londýně by mohla být zablokována opět kvůli zcela absurdním kritériím, která nikdo nezná. Po osmileté zkušenosti si snadno dovedeme představit, že bychom nebyli nominováni například kvůli tomu, že jsme nezískali odpovídající umístění na poslední paralympiádě nebo MS.

Náš krok není prázdným gestem – doufáme, že přispěje k tomu, že veřejnost pochopí absurditu uspořádání Českého paralympijského výboru a nekompetentnost jeho představitelů, kteří rozhodují o desítkách milionů z veřejných financí a soukromých sponzorů.

Kateřina Lišková, roč. 1980 – stříbrná medailistka z Letních paralympijských her v Sydney 2000, zlatá ze štafety, stříbrná a bronzová medailistka z ME ve Stockholmu 2001, několikanásobná finalistka MS v Mar del Plata 2002, několikanásobná finalistka Letních paralympijských her v Aténách 2004, bronzová medailistka z MS v Durbanu 2006.

Letní paralympijské hry Peking 2008 – Český paralympijský výbor ji nezahrnul do nominace z důvodu jejího odmítnutí vstupu do České asociace tělesně handicapovaných sportovců, ačkoliv byla v roce paralympiády ve světovém žebříčku 4. na 50m znak a 200m volný způsob a 5. na 50 a 100m volný způsob.

Mistrovství světa Eindhoven 2010 - Český paralympijský výbor ji nezahrnul do nominace z důvodu jejího odmítnutí vstupu do České asociace tělesně handicapovaných sportovců, ačkoliv její časy ji řadily v roce konání mistrovství světa ve světovém žebříčku na 2. místo ve světovém žebříčku na 200 volný způsob, 3. na 50m znak, 4. na 100m volný způsob, 4. na 200m polohový závod

Vojtěch Franěk, roč. 1975 – finalista Letních paralympijských her v Sydney 2000, několikanásobný finalista ME ve Stockholmu 2001 a držitel bronzové medaile ze štafety, finalista z MS v Mar del Plata 2002, finalista z Letních paralympijských her v Aténách 2004, finalista z MS v Durbanu 2006.

Letní paralympijské hry Peking 2008 – Český paralympijský výbor jej nezahrnul do nominace z důvodu jeho odmítnutí vstupu do České asociace tělesně handicapovaných sportovců, ačkoliv byl v roce paralympiády ve světovém žebříčku 5. na 50m volný způsob a 6. na 50m znak.

Mistrovství světa Eindhoven 2010 - Český paralympijský výbor jej nezahrnul do nominace z důvodu jeho odmítnutí vstupu do České asociace tělesně handicapovaných sportovců, ačkoliv jeho časy jej řadily v roce konání mistrovství světa ve světovém žebříčku na 8. místo ve světovém žebříčku na 50m volný způsob a 9. místo na 50m znak

 

Jako doklad postoje Českého paralympijského výboru naleznete korespondenci ohledně odmítnutí nominace na MS 2010.

Odesílatel: Czech Paralympic Committee [ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ]
Odesláno: 23. dubna 2010 10:51
Komu: CSTPS
Předmět: RE: Nominace plavců ČSTPS na MS IPC Swimming 2010

Vážení,
Vaši žádost nominovat uvedené plavce vnímáme jako ryze účelovou, s
předpokládanou snahou pokračovat v další diskreditaci a negativní
medializaci ČPV po vynesení rozsudku Městským soudem v Praze dne 13.dubna
2010.

Další možností, avšak ani ta pro sportovce Vašeho svazu není nijak příznivá,
je, že nechápete princip fungování práva. Účelovost Vaší žádosti je přitom
naprosto evidentní jak z právních důvodů, tak z důvodů faktických. Předně -
rozsudek doposud nenabyl právní moci. Navíc znáte náš postoj a víte, že Vaši
žádost zamítneme, protože Váš svaz a jeho sportovce nepovažujeme od
vystoupení ČSTPS z ČPV, předneseného Vaším předsedou panem Janem Nevrklou na
půdě VG ČPV dne 18. 11. 2004 za své členy. Kromě toho nesouhlasíme s
rozsudkem Městského soudu v Praze, protože nám bylo upřeno právo na
spravedlivý proces a protože zásahem státu došlo k bezprecedentnímu porušení
ústavou zaručené autonomie spolků. Také víte, že se ČPV proti zmíněnému
rozsudku bude bránit právní cestou.

Z ryze formálního hlediska, protože jsou doposud v platnosti Jednotná
pravidla ČPV k zajištění sportovní reprezentace (z prosince 2006),
shledáváme nominaci Vámi uvedených plavců - Kateřiny Liškové a Vojtěcha
Fraňka - jako nedůvodnou, neboť nejde o sportovce svazu sdruženého v ČPV.
Nadto oba jmenovaní, čehož jste si vědomi, nedisponují licencí IPC pro
nastávající sezónu. ČPV, na straně druhé, nezná jejich výkonnost a tudíž ani
jejich nominovatelnost, právě s ohledem na to, že nejsou našimi členy. Také
samotná skladba Vámi navržených disciplin pro oba Vaše plavce svědčí o tom,
že předložený návrh od samého počátku s účastí sportovců ani nepočítá a má
posloužit jiným než sportovním cílům. A to tím spíše, že neznáme současnou
tréninkovou situaci obou navrhovaných plavců,  nahlášení nezbytného
doprovodu i finanční otázky.

Pokud by vám skutečně šlo o sportovce, jak s oblibou tvrdíte, s ohledem na
situaci byste doporučili oběma plavcům postupovat dle instrukcí Vašeho
předsedy, jimiž reagoval na tzv. Jednotná pravidla. Mohu Vás ujistit, že v
případě, pokud by Vámi navrhovaní plavci nabyli členství v některém ze
sdružených svazů ČPV, byla by po posouzení splnění nominačních kritérií
jejich nominace na MS zvažována.

S pozdravem

Vojtěch Volejník
předseda ČPV

 

-----Original Message-----
From: CSTPS [ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript '; document.write( '' ); document.write( addy_text12495 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ]
Sent: Wednesday, April 21, 2010 5:00 PM
To: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Cc: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Subject: Nominace plavců ČSTPS na MS IPC Swimming 2010

Komu:             František Janouch, výkonný předseda ČPV
Věc:                 Nominace plavců ČSTPS na MS IPC Swimming 2010

 

Vážení pane výkonný předsedo,

STK plavání ČSTPS nominovala na Mistrovství světa IPC Swimming 2010 dva
plavce, kteří mají splněné MQS stanovené pro MS 2010. Jedná se o plavce
Kateřinu Liškovou a Vojtěcha Fraňka.

Jmenovaní jsou nominováni do disciplín:
Kateřina Lišková - třída S5: 50, 100 a 200 volný způsob, 50 znak, 50
motýlek, 200 polohový závod Vojtěch Franěk - třída S2: 50 a 100 volný
způsob, 50 znak, 50 motýlek

Vzhledem k termínu odeslání přihlášek na počet a disciplíny v pátek 23.
dubna 2010 Vás prosíme o zakomponování těchto plavců do celkového počtu a
nahlášení jejich startů do příslušných disciplín.

Zároveň Vás žádáme o zařazení těchto plavců do IPC Swimming Licencning
Programme, potřebné podklady dodáme tak, aby žádost o zařazení mohla být
vypořádána v termínu požadovaném ze strany IPC Swimming.

S pozdravem

 

Radka Kučírková
generální sekretář

Český svaz tělesně postižených sportovců Czech Sports Organisation for
Physically Disabled
Phone: +420 602 661 370
Web: www.cstps.cz<
http://www.cstps.cz/>

 

file icon doc Tisková zpráva, Praha, 27. května 2012

Reakce Českého paralympijského výboru na prohlášení