ČSTPS anketu v letech 2014 a 2015 nebojkotoval. ČSTPS se k anketě vždy stavěl rezervovaně, poněvadž její systém považuje principiálně za nesprávný. V roce 2013 nominoval do 10 nejlepších sportovců stříbrnou z mistrovství světa v plavání Kateřinu Liškovou a stříbrného (jediná medaile z ME pro ČR) z mistrovství Evropy ve stolním tenise Jiřího Suchánka, kteří se do desítky nejlepších vůbec nevešli. Před nimi přitom skončili sportovci, kteří své medaile získali na soutěžích kvalitativně horších (nešlo o soutěže IPC) a získávali je v konkurenci 5 či 6 sportovců. Z výsledků hlasování bylo patrné, že jednotlivé svazy hlasují po svazové linii a nikoliv po linii hodnoty sportovního výkonu. V dalších letech se ČSTPS ankety neúčastnil z důvodu přetrvávajícího nesloučení obou organizací a v letošním roce se rozhodl ankety zúčastnit vhledem k naději na změnu postoje ČPV. Do ankety nominoval nejen Martina Kováře do síně slávy, ale i Jiřího Suchánka do desítky nejlepších, Vendulu Duškovou jako juniorku roku, Anežku Floriánkovou jako objev roku a Milana Jaška jako trenéra roku. Suchánek, Dušková, Jašek i Kovář byli zvoleni – pouze čtrnáctiletá Floriánková, o 6 setin čtvrtá na mistrovství Evropy a jedenáctá na paralympiádě v Riu objevem roku zvolena nebyla, ačkoliv se jednalo o její první závody na vrcholných závodech IPC, zvolena byla pětadvacetiletá lukostřelkyně, která na vrcholné soutěži IPC závodila již v roce 2015.

Výkonná předsedkyně ČPV stále alibisticky tvrdí, že ČPV nemůže svazy přinutit ke sloučení, ale zcela pomíjí skutečnost, že takto udržovaný stav členství je přímém rozporu s vlastními stanovami ČPV. Je tedy přímo povinností ČPV ke sloučení obě organizace přivést. Přitom ČPV dokázal bez skrupulí v době, kdy A. Erelebachová zastávala post předsedkyně KRK ČPV, vyloučit ČSTPS pro tzv. neplacení členských příspěvků po dobu, neuznávání členství ČSTPS ze strany ČPV a členské příspěvky dokázal ČPV vyčíslit na bezmála 5 mil. Kč. V ČPV zřejmě všechno jde, když se chce, ale zdá se, že do těch dobrých věcí v zájmu sportovců se moc nechce.

ČSTPS dotace nikdy neodmítal přijmout. ČSTPS se vždy bránil krokům, které posilovaly a konzervovaly rozdělení sportu tělesně postižených. Ve věci dotací kooperovalo s ČPV vždy MŠMT, které měnilo dotační podmínky tak, aby se vždy nalezla cesta k podpoře ČATHS. ČPV navíc ČSTPS odmítal v minulých letech vydat Rozhodnutí MŠMT, na které se přímo odvolávaly smlouvy, které ČPV ČSTPS předkládal. Faktem zůstává, že postoj ČPV i MŠMT k rozmělňování dotace vedl a posiloval rozdělenost sportu tělesně postižených na dvě organizace.

Závěrečná douška nového předsedy ČPV je pěknou tečkou za vyjádřením ČPV. Ondřej Sejpka doporučuje Martinu Kovářovi, aby se přišel na jednání VG ČPV podívat. To je velice zajímavá nabídka, kterou rádi využijeme. Zdá se, že by mohla být příslibem budoucího otevřeného jednání ČPV. Dosavadní jednání VG ČPV jsou totiž striktně uzavřena a účast dalších zástupců ČSTPS  byla v minulosti zamítnuta a to i v situaci, kdy se na jednání VG ČPV dostavili. Stalo se tak v době, kdy bylo v platnosti usnesení o možnosti účasti dalších zástupců člena na jednání VG ČPV a jednalo se o bývalého reprezentanta ČSTPS, který na jednání cestoval cca 200 km. Zatím se tedy zdá, že uzavřenost jednání VG ČPV a uzavřenost veškerého jednání ČPV jsou pro ČPV prioritou. Neplatí to ovšem obecně – na jednání VG ČPV je vždy zván a většinou vždy přítomen tajemník etické komise ČPV a majitel agentury Spindoctors s.r.o. Pavel Lukeš.

Na závěr informaci, jak je v dostupných zdrojích definován spin doctoring „Spin doctoring je agresivní a z etického hlediska velmi sporná praktika v oblasti vztahů s médii a veřejností. Nevyhýbá se klamu ani manipulaci. Typickým příkladem „spinu“ při komunikaci s médii je bezohledné prosazování úhlu pohledu, který je pro organizaci nejvýhodnější, a zamlčování, bagatelizace či úplné popírání důležitých aspektů věci, které jsou pro organizaci nepříjemné. Spin může spočívat i v tom, že se jeho strůjce snaží odlákat pozornost od určitého tématu různými klamnými výpady, protiútoky či uměle vyvolanými aférami.!