V roce 2004 vystoupil ČSTPS vedený Janem Nevrklou s návrhy na zásadní restrukturalizaci ČPV – hlavním tématem bylo učinit z uzavřené organizace s jediným orgánem s 5 osobami otevřenou organizaci s valnou hromadou a volbami. Ve zprávě šéfa mise po Aténách 2004 byl dokonce popsán vývoj, který nastane, pokud k restrukturalizaci nedojde (ústup z dosavadních pozic a propad v pořadí zemí z místa mezi 1. a 2. desítkou někam hluboko). Reakcí ČPV bylo bohužel vyloučení ČSTPS a postavení svazu i jeho představitelů „mimo zákon“. Takže jsme dnes v šesté desítce zemí, ČPV je nadále netransparentní a uzavřená organizace a za viníka stavu je dodnes označován ČSTPS a Nevrkla.

více na https://sport.aktualne.cz/parasport/parasport/r~a4e5aa50fcd111e69aec0025900fea04/