K hlavním faktorům, které napomáhají překonat fyzické i psychické následky postižení a zvyšují tělesnou zdatnost, patří sport. Pomáhá udržet nebo dále zlepšovat výsledky dosažené léčebnou rehabilitací. Tělesný i duševní stav tělesně postižených sportovců je pak podstatně lepší než tělesně postižených nesportovců. Tělesně postižení sportovci se mnohem lépe vyrovnávají se svým handicapem, žijí společenštěji, dosahují lepšího postavení v zaměstnání i v rodině a mají i lepší předpoklady pro zdravou výchovu svých dětí. 

Na zdraví tělesně postižených působí velmi příznivě každý sport. Sport, který na psychiku postiženého působí velmi účinně, je lyžování, nejdostupnější „adrenalinový sport“, který může tělesně postižený sportovec provozovat. Při jiných sportech se na něj pohlíží většinou s určitým soucitem, ať již se pohybuje na vozíku, či o berlích. Vlastnost, která především charakterizuje mládí, je radost z pohybu. Nepostižený si nedokáže představit, jak je mladému člověku, kterého jeho mládí žene vpřed, ale jeho postižení ho jako brzda nutí k rozvážnému pohybu. A jestliže takový člověk pak zkusí lyžovat a překoná počáteční potíže, může zažívat při sjezdu iluzi neztíženého pohybu. Berle či vozík, symboly bezmocnosti, se stávají sportovním náčiním a handicapovaný sportovec sjíždí do údolí s takovou samozřejmostí, která nechává zmizet představu postiženého.

 

Monoski je speciální sportovní nářadí, které kompenzuje fyzické postižení jedince a umožňuje mu zařadit se mezi zdravou lyžařskou veřejnost. Následně dochází k odbourávání psychických stresů ze sněhových překážek se současným navozováním příjemných pocitů z pohybu na sněhu, zdokonalování citu pro rovnováhu, umění dovednosti naučit se pohybovat v realitě přírodního bariérového prostředí.

Monoski se skládá z jedné běžné lyže (vybíráme ji podle váhy a technické vyspělosti lyžaře), na které je upevněna v silném vázání nosná konstrukce s tzv. skořepinou, ve které je lyžař posazen. Kostra je vyrobena z hliníkových trubek, skořepina se vyrábí z kevralu nebo sklolaminátu. Tyto materiály zajišťují pasivní bezpečnost monoski, to znamená bezpečnost při pádech. Aktivní bezpečnost je zajištěna dobrými jízdními vlastnostmi monoski, která je dána konstrukcí a použitím kvalitního nastavitelného plynokapalinového tlumiče. Tlumič lze nastavit podle členitosti terénu do sedmi poloh. Na skořepině jsou upevněny podle individuální potřeby lyžaře fixační pásy, které nahrazují nefunkční svaly (břišní) a fixují nehybné nohy proti případnému nežádoucímu vychýlení.

Stabilitu udržuje monolyžař pomocí tzv. stabilizátorů, což jsou zkrácené, speciálně upravené francouzské hole zakončené krátkými lyžemi. Stabilizátory slouží k udržení rovnováhy, při jízdě v obloucích k vyvolání impulsu při zahájení oblouku a nakonec také k brždění. Lyže na stabilizátorech se dají sklopit, takže lyžaři zároveň slouží jako hůlky k odpichování dopředu i dozadu. Každý lyžař vozíčkář = monolyžař musí mít v rámci své vlastní bezpečnosti řádně upevněnou helmu na hlavě.