IPC Alpské lyžování přehled klasifikace

Existuje třináct sportovních tříd pro sportovce s tělesným postižením (sedm pro stojící a tři pro sedící lyžaře - monolyžaře) a tři pro sportovce se zrakovým postižením. Když jsou různé třídy spojeny v soutěži z důvodu nedostatečného počtu sportovců ve třídě, je vzorec pro "faktor" časy závodníků 'podle jejich třídy.

Zrakově postižení

 • B1 - úplně nevidomý lyžař s vizí do vnímání světla / pohybem ruky
 • B2 - zraková ostrost 2 / 60 a / nebo zorné pole menší než 5 stupňů
 • B3 - zraková ostrost nad 2 / 60 až 6 / 60 a / nebo zorné pole větší než 5 stupňů a menší než 20 stupňů

Tělesně postižení, stojící lyžaři

 • LW1 Lyžaři s postižením obou dolních končetin, kteří používají obou lyží a 2 stabilizátorů nebo lyžařských holí (např. oboustranné nadkolenní amputace apod.)
 • LW2 amputace jedné dolní končetiny nad kolenem, lyžují pomocí stabilizátorů na jedné lyži
 • LW3 Lyžaři s postižením obou dolních končetin, kteří používají obou lyží i lyžařských holí  (oboustranná podkolenní amp., paréza obou dolních končetin) a lyžaři spastici CP 5, CP6
 • LW4 lyžaři s podkolenní amputací, lyžují s pomocí protézy, dvě lyže a dvě hůlky
 • LW5/7 Lyžaři s postižením obou horních končetin, kteří používají obou lyží, ale nepoužívají lyžařských hůlek / paže amputované nemohou používat hůlky (LW5/7-1, LW5/7-2, LW 5/7-3)
 • LW6/8 lyžař s jednou rukou / paže amputovaná, používá jednu hůlku (LW6/8 -1, LW6/8-2)
 • LW9 lyžař s postižením jedné ruky a jedné nohy - většinou spastici (kombinované amputace, CP, parézy), (LW9/1, LW9/2)    

Tělesně postižení, sedící - monoski

 • LW10 monolyžař (vysoká úroveň poranění míchy), (LW10/1, LW10/2)
 • LW11 monolyžař (hrudní poranění míchy)
 • LW12 monolyžař (paraplegie nebo dvakrát po amputaci dolních končetin), (LW12/1, LW12/2)