Paradrezura

Paradrezura je drezura pro handicapované jezdce a drezura je klasická jezdecká disciplína, kdy jezdec předvádí se svým koněm předem danou úlohu na obdélníku 20x40 nebo 20x60m po jehož obvodu je umístěno 8-12 písmen. Drezúrní úloha obsahuje určitý počet cviků a jejich obtížnost je daná stupněm výcviku – od základní obtížnosti pro začínající koně nebo jezdce po velmi těžkou obtížnost pro ty nejzkušenější dvojice. Úlohu hodnotí 3-5 rozhodčích, kteří jednotlivé cviky hodnotí známkami od 0 do 10, kdy 10 je známka nejlepší. Celkový výkon je dán součtem všech známek a uvádí se obvykle v procentech. Velmi oblíbenou soutěží jsou volné sestavy na hudbu, kdy jezdci musí v časovém limitu předvést předepsané cviky, ale mohou je seřadit a doplnit podle vlastního uvážení.

Paradrezura patří mezi paralympijské sporty, pravidelně se konají mistrovství světa a Evropy.

V roce 2006 se parajezdectví stalo osmou disciplínou FEI - Mezinárodní jezdecké federace, a tím i národních jezdeckých federací. Jezdectví je jeden z prvních sportů, kde jsou zdraví a handicapovaní sportovci registrováni v jednom sportovním svazu. Pro paradrezurní jezdce jsou vypisovány paradrezurní soutěže, přizpůsobené možnostem jezdců. Paradrezurní jezdci se však mohou účastnit i klasických drezurních soutěží, pokud složí zkoušky potřebné k získání licence ČJF (České jezdecké federace). Při zkoušce nemusí absolvovat skokovou část – licence je potom platná jen pro drezuru.

Podmínkou účasti v paradrezurních soutěžích je klasifikace handicapu jezdce.