Klasifikace handicapu

Paradrezurou a obecně jezdeckým výcvikem se mohou zabývat handicapovaní lidé, kteří nemají žádnou kontraindikaci - tento aspekt a stupeň jejich předpokládané schopnosti zvládnout koně musí určit klasifikátor handicapu na základě speciálních testů ve spolupráci s lékařem. Výsledek testů potom určí klasifikační skupinu.

Klasifikaci handicapu mohou provádět jen speciálně proškolení fyzioterapeuté nebo lékaři. V ČR je jeden mezinárodní klasifikátor - MUDr. Jana Kulichová - a pět národních klasifikátorů.

Pro účast na národních soutěžích musí být fyzicky handicapovaný jezdec oklasifikován dvěma národními klasifikátory, pro účast na mezinárodních závodech je potřeba klasifikace dvěma mezinárodními klasifikátory uvedenými na seznamu FEI.

Jezdec s oční vadou musí být oklasifikován dvěma očními lékaři, kteří jsou současně i mezinárodně uznanými klasifikátory pro oční vady. U očních vad je rozdělení: B1 - nevidomí, B2 - zbytky zraku, B3 - zbytky zraku. Skupina B3 je v jezdectví neklasifikovatelná a takto postižení lidé se paradrezurních soutěží nemohou účastnit.

Ve všech případech mezinárodní klasifikace musí být oba klasifikátoři každý z jiné země.

Parajezdci mohou používat různé kompenzační pomůcky – ty předepisuje klasifikátor handicapu s ohledem na bezpečnost a možnosti jezdce a schvaluje je technický delegát s ohledem na pohodlí a bezpečnost koně. Kompenzační pomůcky musí mít jezdec zaznamenány ve své klasifikační kartě vydávané FEI. Dodržování a správnost použití kompenzačních pomůcek se velmi přísně kontroluje. Pokud parajezdci startují v soutěži se zdravými jezdci, musí kromě licence ČJF před začátkem soutěží předložit i svoji FEI kartu, kde je specifikován jejich handicap a použití kompenzačních pomůcek - sbor rozhodčích musí použití kompenzačních pomůcek jezdci povolit.

Příklady kompenzačních pomůcek: poutka na otěžích, poutko u sedla, tušírka – i dvě, speciální úpravy sedla, použití hlasové pomůcky, u očních vad signalizátor písmen, apod.

V případě aktivního zájmu o paradrezuru je nezbytná konzultace s klasifikátorem - Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript - a to ještě před zahájením jezdeckého výcviku. Klasifikace je doporučená i v případě, že jezdec nebude soutěžit a chce jezdit jen rekreačně. Klasifikátor určí možný dosažitelný stupeň výcviku a může doporučit trenérovi nebo cvičiteli další postup při tréninku, aby nedošlo ke zdravotním potížím jezdce následkem nevhodné zátěže, nebo naopak aby jezdec zbytečně nestagnoval.

 

Více o klasifikaci naleznete na www.klubkvitek.estranky.cz