Dokument (CSTPS_2018_05_25_Informace_osobni_udaje.doc) podrobně popisuje, že zpracování osobních údajů vychází ze zákonných důvodů činnosti TJ, SK a oddílů a ČSTPS. Popisuje, jaké osobní údaje zpracováváme, z jakých důvodů, jaká je právní povinnost, pro jaké účely údaje zpracováváme, odkud je získáváme, jak je uchováváme, komu je předáváme, informace ohledně aktualizace a kontaktní údaje na správce.

Tento dokument členové klubů nepodepisují. Vzhledem k charakteru organizace existuje zákonný důvod pro evidování těchto údajů. Povinností je pouze své členy s tímto dokumentem seznámit. ČSTPS klubům doporučuje informovat své členy, kde se mohou s tímto dokumentem seznámit a umístit jej ke stažení na webové stránky, případně na jiný komunikační kanál, který klub využívá.

 

Dokument (CSTPS_2018_05_25_Souhlas_os_udaje_marketing.doc) bude podepisovat osoba, jejíž foto chcete využít k marketingovým a prezentačním účelům (plakáty, informační letáky apod.) Pro zveřejnění společných fotografií z akce (závody, turnaje) není souhlas potřeba, jelikož se jedná o veřejnou akci. Tento dokument podepisují pouze členové, jejichž osobní údaje používáte k prezentačním a marketingovým účelům. Podepsaný dokument archivujte ve vaší organizaci (stačí elektronicky).

 

Dokument (CSTPS_2018_05_25_Souhlas_os_udaje_zdrav_dokumentace.doc) bude podepisovat pouze osoba, která bude poskytovat detailní lékařské informace (jako např. lékařské zprávy, rentgeny, vyšetření) za účelem klasifikace apod. Tento dokument podepisují pouze členové, u kterých evidujete zdravotnickou dokumentaci. Podepsaný dokument archivujte ve vaší organizaci (stačí elektronicky).