Geneze současného stavu

Atletika byla jedním z nejúspěšnějších sportů ČSTPS a významně ji ovlivnila krize v českém paralympijském hnutí, jež započala v roce 2005. Tehdy byla uměle vytvořena ČATHS, která se neoprávněně začlenila do Českého Paralympijského Výboru. Ten, spolu s UZPS následně nasměroval všechny státní i nestátní finanční prostředky, patřící ČSTPS, do ČATHS.

Sportovci tak byli nuceni ke vstupu do ČATHS (a k ukončení členství v ČSTPS), jímž bylo podmíněno získání zdrojů pro zajištění své činnosti. Současně bylo členstvím v nově vzniklé organizaci nutností pro účast na mezinárodních závodech. Sportovci, kteří na tyto podmínky nepřistoupili – vedle toho, že zůstali bez financí – se tedy nemohli účastnit mezinárodních soutěží ani paralympijských her. Tím došlo k rozdělení fungování reprezentační části sportovců (ČATHS) a členské základny tvořené sportovními kluby, jenž vychovávají novou generaci sportovců (ti zůstali většinově v ČSTPS). Tento dlouhodobě setrvalý stav nutně vede ke snížení výkonnosti české reprezentace na vrcholných akcích, protože zde chybí celá jedna generace mladých sportovců, kteří by navázali na úspěchy svých předchůdců.

Navrhujeme otevřít dialog mezi svazy sdružující sportovce

Pro to, aby se česká reprezentace vrátila zpět na čelní místo žebříčků nejúspěšnějších zemí, pokládáme za nutné přijmout nový systém řízení Českého paralympijského výboru po sportech po vzoru IPC. Tento krok ČSTPS navrhuje již od roku 2004 (od paralympiády v Aténách) spolu s přistoupením ČPV k otevřenosti, transparentnosti a demokratizaci výkonného grémia. Protože od svého založení v roce 1994 zůstává ČPV uzavřeným systémem bez základních demokratických principů.

Nejmarkantnější znaky, které jsou v přímém rozporu se zmiňovanými principy:

  • členové výkonného grémia jsou delegováni, nikoliv voleni
  • členové výkonného grémia fungují zároveň jako valná hromada
  • členové kontrolní a revizní komise jsou delegováni nikoliv voleni
  • jednání výkonného grémia jsou do odvolání uzavřená
  • ČPV stále trvá na řízení dle typů postižení

Veškeré návrhy ČSTPS, které by vedly k pozitivní změně, včetně zpracovaných stanov na řízení dle sportů, byly vždy poměrem 5:1 zamítnuty.

Porovnání současné výkonnosti sportovců

Z paralympijských her v Aténách přivezli sportovci ČSTPS 25 z celkových 31 medailí – ČR byla na 12. místě v celkovém hodnocení zemí. Na paralympiádě v Riu 2016 skončila ČR na děleném 51.-52. místě, což je za posledních 12 let zhoršení umístění o 39 míst. Novými sportovci ve výpravě byly prakticky pouze mladé plavkyně ČSTPS, a přesto je výprava Českým paralympijským výborem, ministerstvem školství i politiky hodnocena jako úspěšná. O medaile se postarali téměř výhradně bývalí sportovci ČSTPS a jednu získal stávající člen svazu, stolní tenista Jiří Suchánek. Tříčlenná svazová výprava ČSTPS byla v procentuálním hodnocení nejúspěšnější svazovou částí celé výpravy.

Pokud ČPV neprovede velmi rychlou a zásadní sebereflexi, může se stát, že v Tokiu bude česká výprava zcela bez medaile tak, jako se tomu stalo i letos na mistrovství světa v atletice.

Přehled výsledků ČR na paralympiádách je k dohledání na stránkách IPC.

Co mohu sportovci a zástupci sportovních klubů dělat?

Nejvyšším rozhodovacím orgánem sportovních svazů je valná hromada, na které členové volí své zástupce a schvalují další směřování svazu. Proto je třeba touto cestou pověřit vedení jednotlivých svazů, aby prosadilo obrodný proces našeho paralympismu po vzoru Mezinárodního paralympijského výboru – řízení po sportech, otevřenost, transparentnost, demokratické principy. Tímto způsobem mohou sportovci vyjádřit nespokojenost se současnou situací v ČPV a po jeho funkcionářích požadovat její nápravu.