Dne 5.4.2011 proběhla v PSP ČR 6. schůze Petičního výboru, která mj. řešila i situaci v paralympijském hnutí. Petenty zastupovali Jan Dostál, Vojtěch Franěk, za ČSTPS byli pověřeni jednat Radka Kučírková a Martin Kovář. ČPV zastupoval pouze výkonný předseda ČPV František Janouch, za MŠMT se jednání účastnil náměstek odboru sportu Jan Kocourek. Jednání Petičního výboru vedla za přítomnosti šesti poslanců Ing. Hana Orgoníková.

Na webu vám opět zprostředkováváme audiozáznam z jednání PV. Poslance znepokojuje nečinnost MŠMT i neochota ČPV jednat. Výkonný předseda ČPV před poslanci na přímou otázku zpravodaje "Petice za rovné podmínky všech handicapovaných sportovců" Lenky Kohoutové jestli je ČSTPS členem ČPV odpověděl, že ČSTPS byl 19.5.2010 vyloučen za prokazatelné neplnění členských povinností směrem k ČPV. Neplacení členských příspěvků byla podle slov Františka Janoucha jedna z pěti variant, která byla pro vyloučení ČSTPS z ČPV nejprokazatelnější.